Deratizační zákrok

Deratizační zákrok

Deratizační zákrok se skládá z průzkumných prací

(zjišťuje se typ hlodavců a stupeň zamoření dle stop, volba optimální nástrahy,odstranění příčin výskytu), vlastního hubení a následných kontrolních prací (odklizení uhynulých hlodavců a bezpečnostních opatření).

Doporučené termíny: deratizaci je vhodné provádět 2x ročně. Na jaře (v době populační exploze hlodavců) a na podzim (kdy se hlodavci stahují za teplem a potravou do obydlených objektů). Riziková místa (např. potravinářské provozy, topné kolektory ap.) můžeme po dohodě ošetřovat častěji.

Deratizaci provádíme u těchto objektů:

 • kancelářské objekty
 • výrobní komplexy
 • restaurace a stravovací zařízení
 • sklady, prodejny a výrobny potravin
 • obytné domy, sklepy, půdy
 • nemocnice
 • kanalizační sítě

Deratizační zákrok  Deratizační zákrok

O technologii i ceně rozhoduje řada předem nedefinovatelných faktorů:

 • stupeň zamoření
 • poloha ošetřovaného objektu
 • stavební členitost
 • zdroje a rozvody tepla
 • potravinové zdroje a jejich dostupnost pro hlodavce
 • jiné, které jsou patrné až při průzkumu

Jak připravit byt, dům, prodejnu, zařízení, na deratizační, dezinsekční zákrok?

V žádném případě se nesnažte vše uklízet a rozebírat. Proč? Může se stát, že pak třeba štěnice vyženete z jejich „přirozených“ úkrytů. Mohou se pak hůře hledat a tudíž i likvidovat. Vždy musíte přípravu konzultovat s deratizační firmou, abyste neudělali více škody než užitku. Příprava je závislá na typu škůdce, zvolené metodě.

Potřebuji pomoc