Deratizace pro restaurace

Deratizace pro restaurace

NABÍDKA SLUŽEB PRO RESTAURACE, HOTELY, SKLADY, PRODEJCE POTRAVIN VŠEOBECNĚ.

Nebezpeční hlodavci mohou váš podnik připravit nejen o klienty, ale i o reputaci. Vhodné řešení je prevence. Chráníme penziony, hotely nebo restaurace před škůdci pravidelnými preventivními zásahy.

DRZÉ ŠKŮDCE ZKROTÍ PROFESIONÁLNÍ DERATIZÁTOR.

HACCP – soubor opatření, kterými se eliminují rizika výroby zdravotně závadných pokrmů tím, že se vyhodnocují možnosti nebezpečí nákazy preventivně. Všechny provozovny, které poskytující stravovací služby, majitelé restaurací, hotelů, prodejci potavin, potravinářské výrobní provozy a sklady potravin, včetně stánkového prodeje, musí mít tento systém zaveden od 1. května 2004 na základě Zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhlášky 137/2004. Kontrolu provádí hygienické stanice, a v případě porušení zákona a vyhlášky se vystavujete nebezpečí pokuty či trestní odpovědnosti.

 

Potřebuji pomoc